ANASAYFA - SİTE HARİTASI - İÇERİK SİTE HARİTASI - YAZAR SİTE HARİTASI - ETİKET SİTE HARİTASI - KATEGORİ
reklam reklam
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyati
İslamiyet Öncesi Sözlü Edebiyat Sözlü Edebiyat, Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. Bu dönem edebiyatı sözlü olarak üretilmiş ve kulaktan kulağa yayılarak varlığını sürdürmüştür. Bu dönemde edebiyatımızı Şamanizm, Maniheizm, Budizm gibi dinler etkilemiştir. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, M.Ö. 4000′li 3000′li yıllardan başlayarak Türklerin İslamiyeti kabul ettiği XI. yüzyıl ortalarına kadar sürer. Bu uzun dönemin KökTürkler’e ait yazılı anıtların ortaya konduğu M.S. VI. yüzyıla kad
İslamiyet Öncesi Yazılı Edebiyat Yazılı Edebiyat,Türkler arasında yazının kullanıldığı devirlerde başlayan bir edebiyattır.Eldeki en eski ürünler 5. ve 6.yüzyıllarda yazıldığı tahmin edilenYenisey Krıgızlarına ait balbal 'adı verilen mezar taşlarıdır.Ancak bu yazıtlr,adlar ve birkaç sözcükten oluşan Türkçe sözlerden ibarettir.Bu yazıtlardaki alfabe daha sonraki dönemlerde kullanılan Göktürk alfabesine göre ilkel bir nitelik taşır. Yazılı edebiyata ait en önemli örnekler 8.yüzyılda dikilen ve günümüze dek ulaşan Göktürk Kit
reklam